The Prosodic Investor - I'M Not Gonna Pay A Lot For This Zadlazom.

Handdesinfektion

Posted Feb. 11, 2016, 1:09 a.m. By zadlazom

Jag är den här tjejen som har handdesinfektion i väskan typ hela tiden. Jag har ibland lite svårt att leva ett normalt liv om jag vet att mina händer är smutsiga. Jag har ofta lite problem med att gå på offentliga toaletter. Eller, jag är väl medveten om vilka snuskerier som gömmer sig där så regeln är att ta inte i något. Och tvätta händerna noggrant. Använd inte blås-händerna-torra-grej, inte fräscht alls. Ta för allt smör i småland inte i handtaget! Använd papper eller armbåge eller något. Eller handdesinfektion.